بیمه های مسئولیت

استعلام و خرید آنلاین بیمه ی مسئولیت مدنی

بیمه ی مسئولیت مدنی مربوط به هزینه هایی است که بر دوش بیمه گزار است. یعنی در صورت بروز حادثه وظیفه جوابگویی با بیمه گذار است. با توجه به تعدد و اوزان مسئولیت های مدنی، بیمه مسئولیت انواع بسیار زیادی دارد. در حقیقت هرجا شخصی مسئولیتی بر عده دارد بیمه مسئولیت هم تعریف می شود. نمونه هایی از بیمه مسئولیت به شرح زیر هستند.

انواع بیمه ی مسئولیت مدنی (بیمه ی مسئولیت)

 • بیمه ی مسئولیت مدنی عمومی
 • بیمه ی مسئولیت مدنی حرفه‌ای
  • بیمه ی مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان
  • بیمه ی مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان
  • بیمه ی مسئولیت مدنی متصدیان حمل‌ونقل
  • بيمه ی مسئوليت مدنی سازندگان ساختمان در قبال اشخاص ثالث
  • بيمه ی مسئوليت مدنی شرکت‌های مسافرتی
  • بيمه ی مسئوليت مدنی مديران مجموعه‌های ورزشی
  • بیمه ی مسئولیت حرفه‌ای مهندسین در ساختمان‌ها
 • بیمه ی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا
 • بيمه ی مسئوليت مدنی دارندگان و نگه‌دارندگان آسانسور
 • بیمه‌نامه ی مسئوليت مدنی ناشی از آتش‌سوزی
 • بیمه‌نامه ی مسئوليت مدنی شهرداری

بیمه ی مسئولیت مدنی عمومی

بیمه ی مسئولیت عمومی مربوط به خساراتی است که بیمه گذار به صورت غیر عمد و روزمره به اشخاص ثالث متحمل می شود. این خسارات می توانند جانی یا مالی باشند.

بیمه ی مسئولیت مدنی حرفه‌ای

بیمه ی مسئولیت حرفه ای مربوط به مسئولیت بیمه گذار در برابر اشخاص ثالث و مشاغل است. این نوع بیمه خود به انواع مختلفی تقسیم می شود. از جمله آن ها می توان به مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، بیمه ی مسئولیت پزشکان و... اشاره نمود.

بیمه ی مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان

این بیمه جزو بیمه ی مسئولیت مدنی حرفه‌ای است. خطا، اشتباه و قصور پزشکان و پیراپزشکان را در عمل‌های جراحی، آزمایش‌ها و... تحت پوشش خود قرار می دهد.

بیمه ی مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

این بیمه نیز جزو بیمه ی مسئولیت مدنی حرفه‌ای است. کارفرمایان را در قبال خسارات وارده به کارکنان و کارمندان تحت پوشش خود قرار می دهد. در صورت بروز حادثه، بیمه خسارت‌های مالی و جانی وارد شده را جبران می‌کند. تمامی کارکنان چه کارمند یا کارگر، تحت پوشش این بیمه هستند. این بیمه، پوشش‌های اضافی نیز دارد. از جمله آن می توان به مسئولیت در قبال اشخاص ثالث، مسئولیت در قبال کارکنان حین مأموریت و... اشاره نمود.

بیمه ی مسئولیت مدنی متصدیان حمل‌ونقل

این بیمه مطابق پیش جزو بیمه ی مسئولیت مدنی حرفه‌ای است. مسئولیت متصدیان حمل و نقل را در برابر صاحبان یا ارسال‌کنندگان جبران می نماید. چنانچه حادثه‌ای متوجه بار شود، این بیمه خسارات را پوشش می دهد. این بیمه برای انواع حمل و نقل دریایی، زمینی، بین المللی و... برقرار است.

بيمه ی مسئوليت مدنی سازندگان ساختمان در قبال اشخاص ثالث

این بیمه هم یکی از انواع بیمه ی مسئولیت مدنی حرفه‌ای است. خسارات مالی و جانی وارد بر کارکنان ساختمانی و یا اشخاص ثالث را جبران می نماید. در صورت نشست ساختمان در حال ساخت، صدمه به پیاده رو یا فضای سبز، صدمه دیدن رهگذر یا همسایگان و... این بیمه خسارت وارده را بر عهده می گیرد.

بيمه ی مسئوليت مدنی شرکت‌های مسافرتی

این بیمه نیز یکی از انواع بیمه ی مسئولیت مدنی حرفه‌ای است. اگر مشکلی برای مسافران در سفر اعم از بیماری، نقص عضو و فوت رخ دهد، آژانس مسافرتی مطابق بیمه نامه، مسئولیت آن را در قبال مسافران به عهده دارد.

بيمه ی مسئوليت مدنی مديران مجموعه‌های ورزشی

این بیمه جزو بیمه ی مسئولیت مدنی حرفه‌ای است. ورزشکارانی که در مجموعه ورزشی فعالیت می‌کنند را در برابر حوادث، تحت پوشش قرار می دهد. البته حوادثی که به طبق قانون مسئول آن مجموعه ورزشی باشد. مسئولیت جبران خسارت براساس بیمه نامه به عهده ی این بیمه نامه است.

بیمه ی مسئولیت حرفه‌ای مهندسین در ساختمان‌ها

این بیمه هم نوعی از بیمه ی مسئولیت حرفه‌ای است. نظام مهندسی در ساختمان‌ها، شهرداری و دستورالعمل‌های اجرایی را تحت پوشش قرار می دهد. این بیمه مطابق بیمه‌نامه ی خسارت‌های جانی و مالی مالکان و ساکنین ساختمان، اشخاص ثالث (همسایگان، عابرین پیاده و...) و کارکنان پروژه احداث ساختمان را پوشش می‌دهد.

بیمه ی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا

بیمه ی مسئولیت تولیدکنندگان کالا، مربوط به مسئولیت تولید کننده در برابر مصرف کننده است. چنانچه کالای تولید شده برای مصرف کننده خسارات مالی و جانی به همراه داشته باشد، این نوع بیمه نامه، خسارات را جبران می نماید. این نوع بیمه شامل فروشندگان و توزیع کنندگان نیز می شود.

بيمه ی مسئوليت مدنی دارندگان و نگه دارندگان آسانسور

شرکت‌های خدمات نصب آسانسور و مدیران ساختمان بیشتر از این بیمه استفاده می کنند و استفاده کنندگان آسانسور تحت پوشش آن قرار می گیرند. البته طبق قوانین این بیمه نامه آسانسور ها باید تحت بازدید دوره ای قرار گیرند. بیمه ی مسئولیت در برابر خسارات جانی اعم از فوت و هرگونه خسارات پزشکی مطابق بیمه‌نامه از خسارت‌دیدگان را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه‌نامه ی مسئوليت مدنی ناشی از آتش‌سوزی

بیمه های آتش سوزی به صورت کامل در بخش استعلام و خرید آنلاین بیمه ی آتش سوزی توضیح داده شده اند. این بیمه، مسئولیت افراد را در برابر هرگونه آتش‌سوزی، ترکیدگی لوله، انفجار و... به عهده می گیرد. البته به شرطی که مسئولیت حادثه به عهده ی بیمه‌گزار باشد.

بیمه‌نامه ی مسئولیت مدنی دارندگان ماشین‌آلات راه‌سازی، ساختمانی و کشاورزی

این بیمه، دارندگان ماشین آلات راه‌سازی، ساختمانی و کشاورزی در برابر اشخاص ثالث را تحت پوشش قرار می دهد. راننده ی این ماشین آلات باید دارای گواهینامه متناسب با نوع ماشین باشد. این بیمه در محدوده پروژه، افراد را تحت پوشش قرار می‌دهد. چرا که این ماشین‌آلات پلاک شهربانی نداشته و حق تردد در سطح شهر را ندارند.

بیمه ی مسئولیت مدنی پارکینگ های عمومی

در صورتی که خسارت مالی یا جانی وارد شده بر استفاده کنندگان یا کارکنان پارکینگ عمومی به خاطر کم کاری بیمه‌گزار باشد، این بیمه مسئولیت جبران خسارت را به عهده می‌گیرد.

بیمه ی مسئولیت مدنی نصب و نگهداری تابلو های تبلیغاتی

این بیمه، مسئولیت دارندگان یا استفاده کنندگان تابلو های تبلیغاتی در برابر خسارات مالی و جانی وارد شده بر اشخاص ثالث است. به شرطی که به لحاظ قانونی مسئولیت خسارت به عهده بیمه‌گزار دارنده یا استفاده‌کننده ی تابلو باشد.