تماس با نیکان سپهر صادرات

اطلاعات تماس

لطفا نظرات انتقادات و پیشنهادات خود را با بیمه نیکان سپهر صادرات در میان بگذارید

درباره نیکان سپهر صادرات

شرکت نیکان سپهر صادرات، بزرگرتین نمایندگی بیمه سرمد می باشد. از اهداف اصلی نیکان سپهر کد 2000 ارائه خدمات بیمه ای به صورت آنلاین بوده است. شرکت نیکان سپهر صادرات در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ به پشتوانه بانک صادرات ایران و بیمه سرمد با اخذ مجوزهای لازم از موسسات ذی ربط و بیمه مرکزی به صورت سهامی خاص تاسیس گردید. نیکان سپهر بعنوان یکی از شرکتهای ارائه کننده خدمات بیمه ای فعالیت میکند. این فعالیت در سطح کشور با ۳۴ باجه و دفتر مرکزی واقع درضلع شمال غربی میدان جمهوری آغاز گردید. نیکان سپهر تمامی کارکنان محترم بانک صادرات را تحت پوشش بیمه ای خود قرار داد. از دیگر دستاوردهای این شرکت ارائه خدمات متنوع بیمه ای از قبیل صدور و پیگیری وصول خسارت درمان به این بانک معظم و شرکتهای تابعه بوده است. همچنین کارکنان بانک را درزمینه پرداخت کارمزد سهیم نمود.این روند موجب گردید تا نیکان سپهر تبدیل به دو بازوی سود آور و توانمند این دو سازمان بزرگ گردد. که باجذب حداکثری پرتفوی موجب رضایت اکثریت مدیران شد.