بسمه تعالی

همه ما در کنار زندگی شاد و آرام حتماً روزهای سخت و ناخوشایند را تجربه کرده ایم . هیچ کس قادر به پیش بینی وضعیت جسمانی و سلامتی خود و یا نزدیکان خود در آینده نیست . تمامی کارکنان شاغل در سازمان ها، شرکت ها و افراد تحت تکفل آنان شامل همسر، فرزندان و والدين برای تامین هزینه های سرسام آور درمان و بیماری و عدم بروز مشکلات اقتصادی، میتوانند از بیمه نامه ی تکمیلی درمان استفاده نمایند.

در این نوع بیمه، شرکت بیمه ی آسیا تعهد می نماید تمامی پرداخت هزينه های بيمارستانی و جراحی ناشی از بيماری و حوادث احتمالی و ساير پوشش های تکمیلی درمانی را طبق شرايط بيمه نامه به بیمه شوندگان ارائه نماید .

 

موارد تحت پوشش در اين بيمه نامه عبارت است از:

** تامين هزينه ی اعمال جراحی و بستری در بيمارستان و مراکز جراحی محدود در اثر حادثه يا بيماری، آنژيوگرافی قلب، انواع سنگ شکن، ديسک ستون فقرات، هزينه های شيمی درمانی، راديوتراپی و گامانايف.

**تامين هزينه ی اعمال جراحی قلب، مغز و اعصاب (به استثناء ديسک ستون فقرات)، پيوندها (فقط شامل ريه، کبد، کليه و مغز استخوان).

**تامين هزينه های زايمان طبيعي و سزارين.

**تامين هزينه ی انتقال بيمار با آمبولانس در داخل و خارج شهر، به شرط بستری در بيمارستان

** تامين هزينه های رفع عيوب انکساری چشم براي اصلاح موارد نزديک بينی، دوربينی و آستيگماتيسم.

** تامين هزينه های پاراکلينيکی شامل انواع اسکن، سونوگرافی، ام آر آی، انواع آندوسکوپی، اکوکارديوگرافی، ماموگرافی، دانسيتومتری، تست ورزش، نوار (اعم از عضله، عصب، مغز، قلب، مثانه)، آنژيوگرافی چشم، شنوايی سنجی، بينايی سنجی، هولتر مانيتورنينگ قلب، انواع گرافی، فيزيوتراپی.

**تامين هزينه جراحی های مجاز سرپايی مانند شکستگی ها، گچ گيری، ختنه، بخيه، کرايوتراپی، اکسيزيون ليپوم، تخليه کيست، ليزر درمانی و بيوپسی.

** و ارائه پوشش های تکمیلی ديگر (نظير پوشش هزينه های دندانپزشکی، عينک، سمعک، ويزيت و دارو) طبق توافق با شرکت بیمه.

نحوه ارائه خدمات به بيمه شدگان:

بيمه شدگان در انتخاب هر يک از بيمارستان ها و مراکز درمانی در سراسر کشور آزاد هستند، ولی بيمه آسيا به منظور ارائه خدمات بهتر و کاهش هزينه های درمانی بيمه شدگان، با بيش از 1000 مرکز درمانی معتبر، اعم از بيمارستانی، تشخيصی، درمانی، پاراکلينيکی، جراحی محدود و ... در سراسر کشور قرارداد همکاری منعقد نموده است. موارد تحت پوشش در اين بيمه نامه عبارت است از:

  1. استفاده از خدمات مراکز درمانی و بيمارستان های طرف قرارداد بيمه ی آسيا:

در خدمات جدید و بسیار عالی بیمه ی آسیا در جهت ارائه معرفی نامه آنلاین ، بیمه شوندگان میتوانند قبل از استفاده از هر مرکز درمانی، اول به جهت آنلاین بودن معرفی نامه آن مرکز بررسی و بعد اقدام نمایند و در غیر اینصورت با دریافت معرفی نامه از بیمه ی آسیا به آن مرکز مراجعه نمایند .

 

 

 

 

  1. استفاده از خدمات مراکز درمانی و بيمارستان های غير طرف قرارداد بيمه ی آسيا:

در اين صورت بيمه شده پس از پرداخت هزينه ها و تسويه حساب با مرکز درمانی موردنظر و تحويل اصل مدارک به بيمه گر اول ( تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، سلامت و .... ) ، رونوشت برابر با اصل مدارک را به همراه چک دريافت شده از بيمه گر اول به بيمه ی آسيا ارائه می نماید و بيمه ی آسيا مابه التفاوت هزينه ها را براساس تعرفه مراکز درمانی هم درجه ی طرف قرارداد و نيز با در نظر گرفتن تعهدات بيمه نامه به بيمه شده پرداخت می نمايد.

شرایط صدور بیمه نامه:

حداکثرسن بیمه شده برای گروه های کمتر از ۱۰۰۰ نفر، ۶۰ سال است و برای سن بیش از ۶۰ سال بیمه گر می تواند با دریافت حق بیمه اضافی، پوشش بیمه ی درمانی را ادامه دهد. مشمولین سازمان ها و صندوق های بازنشستگی تابع این حکم نبوده و پوشش درمان آنان با پرداخت حق بیمه ی اضافی امکان پذیر خواهدبود. درصورتی که سن بیمه شده درشروع قرارداد کمتر از ۶۰ سال باشد پوشش بیمه ای تا پایان مدت قرارداد ادامه خواهد یافت.

** درصورتی که بیمه شده درطول مدت بیمه فوت کند، پوشش بیمه ای سایر اعضای خانواده ی بیمه شده متوفی، به شرط پرداخت حق بیمه، ادامه خواهد داشت

** شرکت بیمه ی آسیا میتواند کارکنان بازنشسته بیمه گذار را صرفا ابتدای قرارداد و یا در زمان تمدید قرارداد به اتفاق کلیه ی اعضای خانواده تحت تکفل آنان بیمه کند.

تعداد نفرات کل بیمه شدگان به همراه افراد تحت تکفل در بیمه ی آسیا،

می بایستی 50 نفر و بیشتر باشد و 70% از بیمه شدگان اصلی (لیست تامین

اجتماعی) خواهان صدور این بیمه نامه باشند.

 

دوره ی انتظار :

همه ی بیمه نامه های تکمیلی در پوشش هایی از قبیل جراحی و بستری و زایمان دارای دوره انتظار هستند و اگر بیمه شده ها قبل از پایان دوره انتظار خسارتی مربوط به این پوشش ها داشته باشند بیمه آسیا خسارتی را پرداخت نمی کند.
دوره انتظار بر اساس تعداد نفرات در نظر گرفته میشود و در بیمه تکمیلی آسیا برای گروه‌های زیر ۲۵۰ نفر، ۹ ماه، برای گروه‌های ۲۵۰ نفر تا ۱۰۰۰ نفر، ۶ ماه و برای گروه‌های بالای ۱۰۰۰ نفر فاقد دوره انتظار می باشد.